Tekst alternatywny Tekst alternatywny

AKTUALNOŚCI
Na podstawie paragrafu 5 Rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603) biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły proponuję następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

• 18,19,20,30 kwietnia 2018r.
• 2,4 maja 2018r.
• 1 czerwca 2018r.
• 19 czerwca 2018r.

Jednocześnie informuje się rodziców i uczniów, że w w/w dniach w szkole będą organizowane zajęcia opiekuńcze.

KOMUNIKAT!!!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 wraz z pasowaniem uczniów klas I SP odbędzie się 4 września 2017r.o godz.9.00. Wcześniej o godz.8.00-msza świeta.

Wszystkie podręczniki do wszystkich klas uczniowie otrzymają w szkole, w pierwszych dniach nauki!!
KOMUNIKAT!!!

Zebranie organizacyjne w sprawie pracy oddziałów przedszkolnych odbędzie się 29.08.2017r.godz.17.00 w salkach katechetycznych przy kościele!!!
W roku szkolnym 2017/2018 każdy uczeń otrzyma w szkole potrzebne podręczniki i ćwiczenia.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA

ul. Bielska 17, 43-518 Ligota (gmina Czechowice-Dziedzice)
tel./fax: (32) 214 36 00, e-mail: zspligota@poczta.onet.pl