Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

AKTUALNOŚCI
IV edycja konkursu wokalnego

24 października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie odbyła się czwarta edycja konkursu wokalnego „Piosenka jest dobra na wszystko”.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-3 z gminy Czechowice-Dziedzice.
Szkoły reprezentowało po dwóch uczestników, którzy podczas solowego występu śpiewali polskie piosenki. Jurorzy pod przewodnictwem pani Lucyny Machalicy, zwracali szczególną uwagę na dobór repertuaru dostosowanego do wieku uczestnika, umiejętności wokalne oraz ogólne wrażenia artystyczne. Wybór zwycięzcy nie był prosty, gdyż uczestnicy konkursu wykazali się profesjonalnym przygotowaniem i dużym talentem muzycznym. Po burzliwych obradach, komisja konkursowa wyłoniła laureatów.
I miejsce zdobyły Martyna Wawrzynek i Emilia Piesiur ze Szkoły Podstawowej nr 4. Komisja przyznała 5 drugich miejsc następującym osobom: Annie Chromik i Agacie Budny ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ligocie, Milenie Huhulik i Julii Paszek ze Szkoły Podstawowej nr 5, Paulinie Kłaptocz ze Szkoły Podstawowej w Bronowie. III miejsce zajął Radosław Grzebelec ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ligocie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które wręczyła pani dyrektor szkoły Bożena Dyrda. Międzyszkolny konkurs wokalny „Piosenka jest dobra na wszystko” rozbudza w dzieciach zainteresowania muzyką i przygotowuje je do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym.

Organizatorki konkursu: Jolanta Paszek-Przyłucka i Wiesława Sobczak

Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny
10 listopada 2017r. uczennice klasy drugiej Amelia Kaliska, Marta Kubisz i Paulina Machalica pod opieką p. Jolanty Paszek-Przyłuckiej, przystąpiły do realizacji projektu w ramach Programu edukacyjno- społecznego "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem". Program ten jest wspólnym przedsięwzięciem gminy Czechowic-Dziedzic oraz Grupy LOTOS S.A. Zespół Projektowy zdecydował, że Projekt będzie dotyczył tematyki przyrodniczej i został zatytułowany "Wiosenny ogród od A do Z".

Tu podaj tekst alternatywny
Na podstawie paragrafu 5 Rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603) biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły proponuję następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

• 18,19,20,30 kwietnia 2018r.
• 2,4 maja 2018r.
• 1 czerwca 2018r.
• 19 czerwca 2018r.

Jednocześnie informuje się rodziców i uczniów, że w w/w dniach w szkole będą organizowane zajęcia opiekuńcze.

KOMUNIKAT!!!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 wraz z pasowaniem uczniów klas I SP odbędzie się 4 września 2017r.o godz.9.00. Wcześniej o godz.8.00-msza świeta.

Wszystkie podręczniki do wszystkich klas uczniowie otrzymają w szkole, w pierwszych dniach nauki!!
KOMUNIKAT!!!

Zebranie organizacyjne w sprawie pracy oddziałów przedszkolnych odbędzie się 29.08.2017r.godz.17.00 w salkach katechetycznych przy kościele!!!
W roku szkolnym 2017/2018 każdy uczeń otrzyma w szkole potrzebne podręczniki i ćwiczenia.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA

ul. Bielska 17, 43-518 Ligota (gmina Czechowice-Dziedzice)
tel./fax: (32) 214 36 00, e-mail: zspligota@poczta.onet.pl