NAUCZYCIELE

 • Dyrekcja Szkoły
  mgr Bożena Dyrda - dyrektor szkoły
  mgr Jolanta Cembala - wicedyrektor szkoły

 • Członkowie Rady Pedagogicznej
  mgr Rafał Bargiel - wychowanie fizyczne
  mgr Agata Biela - matematyka
  mgr Justyna Borowska - pedagog specjalny, oligofrenopedagogika
  mgr Joanna Bruś - wychowawca świetlicy
  mgr Teresa Bryniak-Mazur - biblioteka, edukacja regionalna
  mgr Renata Chwastek - przyroda
  mgr Jolanta Cembala - matematyka, informatyka
  mgr Joanna Ciach - pedagog specjalny, pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
  mgr Małgorzata Cwetler - język angielski
  mgr Grażyna Czopnik-Niesytko - religia, język polski
  mgr Bożena Dyrda - matematyka, fizyka
  mgr Monika Dyrda - oligofrenopedagogika
  mgr Janina Dziech - pedagog szkolny, pedagog specjalny
  mgr Sylwia Dziermańska - język angielski
  mgr Agnieszka Dziki - edukacja wczesnoszkolna
  mgr Jolanta Gibas - język niemiecki
  mgr Wioletta Homa - wychowanie fizyczne
  mgr Miłosz Jarczok - wychowanie fizyczne
  mgr Grażyna Kluz - język polski
  mgr Edyta Kominek - pedagog specjalny, oligofrenopedagogika
  mgr Monika Kominek - psychopedagogika, terapia osób ze spektrum autyzmu
  ks. mgr Maciej Legierski - religia
  mgr Lucyna Machalica - muzyka
  mgr Joanna Murawska - psycholog, doradca zawodowy
  mgr Renata Okrzeszowska- język polski
  mgr Jolanta Paszek-Przyłucka - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
  mgr Sylwia Paszek - geografia, informatyka, technika
  mgr Aneta Pietrzyk - język angielski
  mgr Krystyna Pięta - historia, wiedza o społeczeństwie
  mgr Monika Ponikwia - oligofrenopedagogika
  mgr Joanna Ryfczyńska - Moc - chemia
  mgr Sikora Dagmara - wf
  mgr Marcin Smuda - informatyka, fizyka
  mgr Wiesława Sobczak - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
  mgr Marzena Szklarska-Włosik - plastyka
  mgr Lidia Tysnarzewska - wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika, zajęcia taneczne
  mgr Maria Urbaniec - wychowanie przedszkolne
  mgr Renata Wrzoł - edukacja wczesnoszkolna
  mgr Bogusława Wrzoł - wychowanie fizyczne, fizjoterapia, gimnastyka korekcyjna
  mgr Urszula Wrzoł - biologia

Godziny spotkań nauczycieli z rodzicami i uczniami